Wandelende ecologische hoofdstructuur

   
Natuurgebieden zijn in Nederland nogal versnippert en dit komt de kwaliteit van deze gebieden niet ten goede. Schapen nemen in hun vacht en mest allerlei zaden van planten mee. Op deze wijze brengen rondtrekkende schaapskuddes de verschillende terreinen weer met elkaar in contact en kunnen ook zeldzame plantensoorten zich verder verspreiden.  
   
Begrazingsdruk, Landschapsbeheer de Eschhof