Sturing in plaats, tijd en begrazingsdruk

   
Doordat wij werken met gekwalificeerde herders wordt exact gestuurd wanneer en waar begraasd wordt.
Tevens wordt bepaald hoeveel schapen er gedurende welke tijd nodig zijn om de vooraf bepaalde
doelen te bewerkstelligen.
 
   
Begrazingsdruk, Landschapsbeheer de Eschhof