Recreatief

   
Terreinen waar schaapskuddes lopen worden zeer positief gewaardeerd door recreanten. Er zijn geen rasters nodig zoals dat wel het geval is met grote grazers. Mensen kunnen het gebied dus echt beleven en dit zorgt voor extra draagvlak onder de bevolking. Tevens zorgt de aanwezigheid van een herder met kudde voor extra veiligheid in een gebied. Er is immers altijd iemand in het gebied aanwezig.  
   
Begrazingsdruk, Landschapsbeheer de Eschhof