Financieel

   
Het beheer van terreinen met schapen is goedkoper dan machinaal beheer. Tevens worden beheersdoelen van het programmabeheer van LNV eerder gehaald. Afhankelijk van het beheerspakket kan hier een goede beloning tegenover staan.  
   
Begrazingsdruk, Landschapsbeheer de Eschhof