Schaapskuddes

 
   
Schaapskuddes worden door velen als een overblijfsel uit een ver verleden gezien. Niets is echter minder waar. Met de afname van het aantal boeren en de toename van natuurgebieden kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren aan het beheer van allerlei soorten terreinen. Te denken valt aan heidevelden, halfnatuurlijke graslanden maar ook dijken en stadsparken. Het inzetten van schaapskuddes heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van conventionele beheersstrategieƫn.
 
Schaapskudde van Landschapsbeheer de Eschhof