Achtergrond

 
   
Tot 1900 liepen overal in Nederland grote aantallen schaapskuddes met herders. Met de intrede van de kunstmest en de betere verbindingen met Australiƫ en Nieuw Zeeland werden deze kuddes onrendabel. Wol kwam goedkoper uit Australiƫ en in plaats van schapenmest ging men kunstmest gebruiken. Het verdwijnen van de schaapskuddes uit het Nederlandse landschap had grote gevolgen voor dit zelfde landschap en de flora en fauna. Grote arealen heidevelden verruigden en veranderden uiteindelijk in bos. Met het verdwijnen van hun habitat verdwenen eveneens veel dier- en plantensoorten. Gedurende langere tijd werden er, op een enkele stichtingskudde na, geen gescheperde (met herder) schaapskuddes ingezet bij het beheren van natuur en andere terreinen. Wel worden hier en daar grote grazers gebruikt en wordt er gemaaid en afgevoerd. Dit is echter kostbaar en levert veelal niet het gewenste resultaat op. Met dit in het achterhoofd hebben wij ons eigen bedrijfsconcept ontwikkeld, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor gescheperde schaapskuddes.